Databeskyttelse

1. En oversigt over databeskyttelseGenerel information

Følgende noter giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger denne hjemmeside. “Persondata” er alle data, som du kan blive personligt identificeret med. Detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse kan findes i vores databeskyttelseserklæring, der er anført under denne tekst.

Dataindsamling på denne hjemmeside
Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside? (i.e., “controlleren”)?

Databehandlingen på denne hjemmeside udføres af hjemmesidens operatør. Du kan finde deres kontaktoplysninger i afsnittet “Meddelelse om det ansvarlige organ “ i denne databeskyttelseserklæring.

Hvordan indsamler vi dine data?

På den ene side indsamles dine data, når du kommunikerer dem til os. Dette kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Dette er primært tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sideopkaldet). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på denne hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af dataene indsamles for at sikre, at hjemmesiden leveres uden fejl. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd

Hvilke rettigheder har du vedrørende dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at modtage information om oprindelse, modtager og formål med dine gemte persondata. Du har også ret til at anmode om rettelse eller sletning af disse data. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke for fremtiden. Du har også ret til under visse omstændigheder at anmode om, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om emnet databeskyttelse.

Analyseværktøjer og tredjepartsværktøjer

Når du besøger denne hjemmeside, kan din surfeadfærd evalueres statistisk. Dette gøres hovedsageligt med såkaldte analyseprogrammer.

Detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer kan findes i den følgende databeskyttelseserklæring.

2. Hosting

Strato

Vi hoster vores hjemmeside på Strato. Udbyderen er Strato AG, Otto-Ostrowski-Strasse 7, 10249 Berlin (herefter "Strato"). Når du besøger vores hjemmeside, indsamler Strato forskellige logfiler inklusive dine IP-adresser.

For mere information, se Stratos privatlivspolitik: https://www.strato.de/datenschutz/.

Strato bruges på grundlag af artikel 6 (1) (f) GDPR. Vi har en legitim interesse i at vores hjemmeside vises så pålideligt som muligt. Hvis der blev anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO og § 25 Para B. enhedsfingeraftryk) i betydningen af ​​TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder. Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til databeskyttelsesloven, som sikrer, at personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden kun behandles i henhold til vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

3. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger

Privatliv

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af ​​dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovpligtige databeskyttelsesforskrifter og denne databeskyttelseserklæring.

Hvis du bruger denne hjemmeside, vil der blive indsamlet forskellige personlige data. Persondata er data, som du kan blive personligt identificeret med. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Det forklarer også, hvordan og med hvilket formål dette sker.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at datatransmission på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. En fuldstændig beskyttelse af dataene mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Bemærkning om det ansvarlige organ

Det ansvarlige organ for databehandling på denne hjemmeside er:

Joy of Learning - Gesundheitsbildung, Lerntherapie & Entwicklungsförderung München e.V. Erzgießereistr. 45
80335 Mu
̈nchen

Phone: 089 21120318
E-mail: vorstand@joy-of-learning.de

Den ansvarlige instans er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre tager stilling til formål og midler til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser mv.).

Opbevaringsvarighed

Generel information om retsgrundlaget for databehandling på denne hjemmeside

Hvis du har givet samtykke til databehandlingen, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a GDPR, hvis der behandles særlige datakategorier i henhold til artikel 9, stk. 1, GDPR. I tilfælde af udtrykkeligt samtykke til overførsel af personoplysninger til tredjelande er databehandling også baseret på artikel 49, stk. 1, litra a) i GDPR. Hvis du har givet samtykke til lagring af cookies eller adgang til oplysninger på din slutenhed (f.eks. via enhedsfingeraftryk), er databehandling også baseret på § 25 (1) TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er nødvendige for at opfylde kontrakten eller for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger, behandler vi dine data på grundlag af artikel 6 (1) (b) GDPR. Desuden behandler vi dine data, hvis de er forpligtet til at opfylde en juridisk forpligtelse på grundlag af artikel 6 (1) (c) GDPR. Databehandling kan også ske på baggrund af vores legitime interesse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f GDPR. De juridiske grundlag, der er relevante i hvert enkelt tilfælde, er forklaret i de følgende afsnit Etc. informeret om denne databeskyttelseserklæring.

Databeskyttelsesansvarlig

Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig for vores virksomhed.

Sabrina Germann, Erzgießereistr. 45 80335 München

Phone: 089-21120318
E-mail:
sabrina.germann@joy-of-learning.de

Bemærkning om dataoverførsel til USA og andre tredjelande

Vi bruger blandt andet værktøjer fra virksomheder baseret i USA eller andre tredjelande, som ikke er sikre i henhold til databeskyttelsesloven. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personoplysninger overføres til disse tredjelande og behandles der. Vi vil gerne påpege, at der i disse lande ikke kan garanteres et databeskyttelsesniveau, der kan sammenlignes med det i EU. Eksempelvis er amerikanske virksomheder forpligtet til at udlevere persondata til sikkerhedsmyndigheder, uden at du som den pågældende kan anlægge sag mod dette. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) vil behandle, vurdere og permanent opbevare dine data på amerikanske servere til overvågningsformål. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperationer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykke, som du allerede har givet. Lovligheden af ​​den databehandling, der fandt sted frem til tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod dataindsamling i særlige tilfælde og til direkte reklame (Art. 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERET PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU PÅ ETHVERT TIDSPUNKT RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE DATA AF ÅRSAGER SOM OPSTÅR AF DIN BESTEMMTE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILING BASEREDE PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET RESPEKTIVE JURIDISKE GRUNDLAG, SOM EN BEHANDLING ER BASERET PÅ, KAN FINDES I DENNE DATAFORBINDELSESPOLITIK. HVIS DU INDVENDER, BEHANDLER VI IKKE LÆNGER DINE PÅGÆLDENDE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN BEVISE OMFATTENDE BEGRUNDELSE FOR BEHANDLING, DER TILSKYDER DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDSINDSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 21 (1)).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES TIL DIREKTE ANNONCER, HAR DU PÅ ETHVERT TIDSPUNKT RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL FORMÅL MED SÅDAN ANNONCERING; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING I DET OMFANG, DER ER RELATERET TIL SÅDAN DIREKTE ANNONCER. HVIS DU INDVENDER, BLIVER DINE PERSONOPLYSNINGER IKKE LÆNGER BRUGT TIL DIREKTE ANNONCEFORMÅL (INDVENDELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 2, GDPR).

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de berørte ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, deres arbejdsplads eller stedet for den påståede krænkelse. Retten til at indgive en klage berører ikke andre administrative eller retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret data, som vi behandler automatisk på baggrund af dit samtykke eller til opfyldelse af en kontrakt, til dig eller til en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af dataene til en anden ansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte transmissionen af ​​fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedsoperatør, bruger denne side SSL- eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse på, at browserens adresselinje skifter fra "http://" til "https://" og på låsesymbolet i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Krypterede betalingstransaktioner på denne hjemmeside

Hvis der er en forpligtelse til at sende os dine betalingsdata (f.eks. kontonummer for direkte debiteringsautorisation) efter indgåelse af en gebyrbaseret kontrakt, er disse data nødvendige for betalingsbehandlingen.

Betalingstransaktioner med de sædvanlige betalingsmidler (Visa/MasterCard, direkte debitering) udføres udelukkende via en krypteret SSL- eller TLS-forbindelse. Du kan genkende en krypteret forbindelse på, at browserens adresselinje skifter fra "http://" til "https://" og på låsesymbolet i din browserlinje.

Med krypteret kommunikation kan dine betalingsdata, som du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Information, sletning og rettelse

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du ret til gratis information om dine opbevarede personoplysninger, deres oprindelse og modtager samt formålet med databehandlingen og om nødvendigt ret til rettelse eller sletning af disse til enhver tid. Du kan til enhver tid kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om emnet persondata.

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af ​​dine personoplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os for dette. Retten til begrænsning af behandlingen eksisterer i følgende tilfælde:

Hvis du bestrider nøjagtigheden af ​​dine personlige data, der er gemt af os, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. I løbet af undersøgelsen har du ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses.
Hvis behandlingen af ​​dine personoplysninger er sket/foregår ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandling i stedet for sletning. Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem for at udøve, forsvare eller gøre retskrav gældende, har du ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses i stedet for at blive slettet.
Hvis du har gjort indsigelse i henhold til art. 21 (1) GDPR, skal dine og vores interesser afvejes. Så længe det ikke er klart, hvis interesser er gældende, har du ret til at kræve, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses.

Hvis du har begrænset behandlingen af ​​dine personoplysninger, må disse data - bortset fra deres opbevaring - kun bruges med dit samtykke eller til at gøre gældende, udøve eller forsvare retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige offentlige interesser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat behandles.

Indsigelse mod salgsfremmende e-mails

Vi gør hermed indsigelse mod brugen af ​​kontaktdata offentliggjort som led i aftryksforpligtelsen til at sende uopfordret reklame- og informationsmateriale. Webstedets operatører forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af, at der sendes uopfordret reklame, såsom spam-e-mails.

4. Dataindsamling på denne hjemmesideCookies

Vores hjemmeside bruger såkaldte "cookies". Cookies er små tekstfiler og forårsager ingen skade på din slutenhed. De gemmes på din slutenhed enten midlertidigt i løbet af en session (sessioncookies) eller permanent (permanente cookies). Sessionscookies slettes automatisk efter dit besøg. Permanente cookies forbliver gemt på din slutenhed, indtil du selv sletter dem, eller indtil de automatisk slettes af din webbrowser.

I nogle tilfælde kan cookies fra tredjepartsvirksomheder også gemmes på din slutenhed, når du går ind på vores side (tredjepartscookies). Disse gør det muligt for os eller dig at bruge visse tjenester fra tredjepartsvirksomheden (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Adskillige cookies er teknisk nødvendige, fordi visse webstedsfunktioner ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbskurvfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller til at vise annoncer.

Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces, for at levere bestemte funktioner, du ønsker (f.eks. til indkøbskurvfunktionen) eller for at optimere hjemmesiden (f.eks. cookies til måling af webpublikum) (nødvendige cookies) opbevares på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR, medmindre andet retsgrundlag er angivet. Webstedets operatør har en legitim interesse i opbevaring af nødvendige cookies for teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Hvis der blev anmodet om samtykke til lagring af cookies og sammenlignelige genkendelsesteknologier, sker behandlingen udelukkende på grundlag af dette samtykke (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO og § 25 Para. 1 TTDSG)

Du kan indstille din browser, så du er informeret om indstilling af cookies og kun tillade cookies i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når browseren er lukket. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten af ​​denne hjemmeside være begrænset.

Hvis cookies bruges af tredjepartsvirksomheder eller til analyseformål, vil vi informere dig om dette separat i denne databeskyttelseserklæring og om nødvendigt bede om dit samtykke.

Samtykke med Cookiebot

Vores hjemmeside bruger Cookiebots samtykketeknologi til at indhente dit samtykke til lagring af visse cookies på din slutenhed eller til brugen af ​​visse teknologier og til at dokumentere dette i overensstemmelse med databeskyttelsesforskrifterne. Udbyderen af ​​denne teknologi er Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 København, Danmark (herefter "Cookiebot").

Når du går ind på vores hjemmeside, etableres en forbindelse til Cookiebot-serverne for at få dit samtykke og andre forklaringer på brugen af ​​cookies. Cookiebot gemmer derefter en cookie i din browser for at kunne tildele det samtykke, du har givet, eller tilbagekalde det. De data, der indsamles på denne måde, opbevares, indtil du beder os om at slette dem, selv sletter Cookiebot-cookien, eller formålet med at opbevare dataene ikke længere gælder. Obligatoriske lovpligtige opbevaringskrav forbliver upåvirkede.

Cookiebot bruges til at indhente det lovpligtige samtykke til brugen af ​​cookies. Retsgrundlaget for dette er artikel 6 (1) (c) GDPR.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder. Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til databeskyttelsesloven, som sikrer, at personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden kun behandles i henhold til vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

Serverlogfiler

Udbyderen af ​​siderne indsamler og opbevarer automatisk information i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Disse er:

Browsertype og browserversion, Operativsystem
Referrer URL URL
Værtsnavn på den adgangsgivende computer

Tidspunkt for serveranmodningens IP-adresse
Disse data bliver ikke flettet med andre datakilder.

Disse data indsamles på grundlag af artikel 6 (1) (f) GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sin hjemmeside - serverlogfilerne skal registreres til dette formål.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du har opgivet der, blive opbevaret af os med henblik på behandling af henvendelsen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af artikel 6 (1) (b) GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelse af en kontrakt eller er nødvendig for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af henvendelser rettet til os (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på dit samtykke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) hvis dette blev spurgt; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - især opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

Forespørgsel via e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din forespørgsel inklusive alle resulterende personlige data (navn, forespørgsel) blive opbevaret og behandlet af os med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Disse data behandles på grundlag af artikel 6 (1) (b) GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelse af en kontrakt eller er nødvendig for at udføre prækontraktuelle foranstaltninger. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af henvendelser rettet til os (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på dit samtykke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) hvis dette blev spurgt; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, du har sendt til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du anmoder om sletning, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - især lovbestemte opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

Kommunikation via WhatsApp

Vi bruger WhatsApp-instant messaging-tjenesten til at kommunikere med vores kunder og andre tredjeparter. Udbyderen er WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Kommunikation foregår via end-to-end-kryptering (peer-to-peer), som forhindrer WhatsApp eller andre tredjeparter i at få adgang til kommunikationsindholdet. WhatsApp modtager dog adgang til metadata, der opstår i løbet af kommunikationsprocessen (f.eks. afsender, modtager og tid). Vi vil også gerne påpege, at WhatsApp hævder at dele personlige data om sine brugere med sit USA-baserede moderselskab Meta. Yderligere detaljer om databehandling kan findes i WhatsApps privatlivspolitik på:https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp bruges på grundlag af vores legitime interesse i at kommunikere med kunder, interesserede parter og andre forretnings- og kontraktpartnere så hurtigt og effektivt som muligt (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR). Hvis der blev anmodet om et tilsvarende samtykke, sker databehandlingen udelukkende på baggrund af samtykket; dette kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden.

Kommunikationsindholdet, der udveksles mellem og på WhatsApp, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette det, tilbagekalde dit samtykke til lagring eller formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - især opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

Vi har sat vores WhatsApp-konti op på en sådan måde, at der ikke er nogen automatisk datasammenligning med adressebogen på de smartphones, der er i brug.

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder.

Tilmelding på denne side

Du kan registrere dig på denne hjemmeside for at bruge yderligere funktioner på siden. Vi bruger kun de indtastede data med det formål at bruge det respektive tilbud eller den service, som du har tilmeldt dig. De obligatoriske oplysninger, der anmodes om under registreringen, skal angives fuldt ud. Ellers afviser vi registreringen.

Ved vigtige ændringer, såsom tilbuddets omfang eller teknisk nødvendige ændringer, bruger vi den e-mailadresse, der blev oplyst under registreringen, til at informere dig på denne måde.

De data, der indtastes under registreringen, behandles med det formål at implementere det brugerforhold, der er etableret ved registreringen, og om nødvendigt til at indlede yderligere kontrakter (Artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR).

De data, der indsamles under registreringen, vil blive opbevaret af os, så længe du er registreret på denne hjemmeside og vil derefter blive slettet. Lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirkede.

Registrering hos Google

I stedet for at registrere dig direkte på denne hjemmeside, kan du registrere dig hos Google. Udbyderen af ​​denne tjeneste er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For at registrere dig hos Google skal du blot indtaste dit Google-navn og -adgangskode. Google vil identificere dig og bekræfte din identitet på vores hjemmeside.

https://myaccount.google.com/security og

https://myaccount.google.com/permissions.

Databehandlingen i forbindelse med Google-registreringen er baseret på vores legitime interesse i at gøre registreringsprocessen så enkel som muligt for vores brugere (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR). Da brugen af ​​registreringsfunktionen er frivillig, og brugerne selv kan bestemme de respektive adgangsmuligheder, er der ingen modstridende overordnede rettigheder for de registrerede.

Registrering med Facebook Connect

I stedet for at registrere dig direkte på denne hjemmeside, kan du registrere dig med Facebook Connect. Udbyderen af ​​denne service er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebook overføres de indsamlede data dog også til USA og andre tredjelande.

Hvis du beslutter dig for at registrere dig hos Facebook Connect og klikker på knappen "Login med Facebook"/"Forbind med Facebook", vil du automatisk blive omdirigeret til Facebook-platformen. Der kan du logge ind med dine forbrugsdata. Dette vil linke din Facebook-profil til denne hjemmeside eller vores tjenester. Dette link giver os adgang til dine data gemt på Facebook. Disse er hovedsageligt:

Facebook navn
Facebook profilbillede og coverbillede Facebook cover Foto
E-mailadresse gemt på Facebook
Facebook vennelister
Facebook likes Fødselsdato
Køn
Land
Sprog

Disse data bruges til at oprette, levere og personliggøre din konto.

Registrering hos Facebook Connect og de tilhørende databehandlingsoperationer er baseret på dit samtykke (artikel 6 (1) (a) GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med virkning for fremtiden.

I det omfang persondata indsamles på vores hjemmeside og videresendes til Facebook ved hjælp af det her beskrevne værktøj, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland i fællesskab ansvarlige for denne databehandling (art. 26 GDPR). Fælles ansvar er begrænset til at indsamle dataene og videregive dem til Facebook. Facebooks behandling efter videresendelsen er ikke en del af det fælles ansvar. Vores fælles forpligtelser er fastlagt i en fælles behandlingsaftale. Aftaleteksten kan findes på:https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at udstede databeskyttelsesoplysninger ved brug af Facebook-værktøjet og for at implementere værktøjet på vores hjemmeside på en sikker måde i overensstemmelse med databeskyttelsesloven. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden af ​​Facebook-produkter. Du kan gøre dine rettigheder gældende (f.eks. anmodninger om oplysninger) vedrørende de data, der behandles på Facebook, direkte på Facebook. Hvis du hævder de registreredes rettigheder hos os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes her:https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 og https://www.facebook.com/policy.php.

For mere information, se Facebooks vilkår for brug og Facebooks privatlivspolitik. Du kan finde disse på:
https://www.facebook.com/about/privacy/ og
https://www.facebook.com/legal/terms/.

Kommentarfunktion på denne hjemmeside

Til kommentarfunktionen på denne side vil der udover din kommentar blive gemt oplysninger om tidspunktet for oprettelsen af ​​kommentaren, din e-mailadresse og, hvis du ikke skriver anonymt, det brugernavn, du har valgt.

Lagring af IP-adressen

Vores kommentarfunktion gemmer IP-adresserne på de brugere, der skriver kommentarer. Da vi ikke tjekker kommentarer på denne hjemmeside, før de aktiveres, har vi brug for disse data for at kunne gribe ind over for forfatteren i tilfælde af lovovertrædelser såsom fornærmelser eller propaganda.

Abonner på kommentarer

Som bruger af siden kan du abonnere på kommentarer efter registrering. Du vil modtage en bekræftelses-e-mail for at bekræfte, at du er ejeren af ​​den angivne e-mailadresse. Du kan til enhver tid afmelde denne funktion via et link i info-mails. I dette tilfælde slettes de data, der blev indtastet, når du abonnerer på kommentarer; hvis du har overført disse data til os til andre formål og andre steder (f.eks. abonnement på nyhedsbreve), forbliver disse data hos os.

Opbevaringsvarighed af kommentarer

Kommentarerne og de tilhørende data gemmes og forbliver på denne hjemmeside, indtil det kommenterede indhold er blevet fuldstændigt slettet, eller kommentarerne skal slettes af juridiske årsager (f.eks. stødende kommentarer).

Retsgrundlag

Kommentarerne gemmes på baggrund af dit samtykke (artikel 6 (1) (a) GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde ethvert samtykke, du har givet. En uformel besked via e-mail til os er tilstrækkelig. Lovligheden af ​​de databehandlinger, der allerede har fundet sted, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

5. Sociale medier

Facebook

Elementer af det sociale netværk Facebook er integreret på denne hjemmeside. Udbyderen af ​​denne service er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebook overføres de indsamlede data dog også til USA og andre tredjelande.

En oversigt over Facebooks sociale medieelementer kan findes her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Hvis det sociale medieelement er aktivt, etableres en direkte forbindelse mellem din slutenhed og Facebook-serveren. Facebook modtager informationen om, at du har besøgt denne hjemmeside med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebook-knappen "Synes godt om", mens du er logget ind på din Facebook-konto, kan du linke indholdet af denne hjemmeside til din Facebook-profil. Dette giver Facebook mulighed for at knytte dit besøg på denne hjemmeside til din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de data, der overføres, eller hvordan de bruges af Facebook. Du kan finde mere information om dette i Facebooks privatlivspolitik på: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

I det omfang der er indhentet samtykke, anvendes ovennævnte tjeneste på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR og § 25 TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis der ikke er indhentet samtykke, er brugen af ​​tjenesten baseret på vores legitime interesse i størst mulig synlighed på sociale medier.

I det omfang persondata indsamles på vores hjemmeside og videresendes til Facebook ved hjælp af det her beskrevne værktøj, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland i fællesskab ansvarlige for denne databehandling (art. 26 GDPR). Fælles ansvar er begrænset til at indsamle dataene og videregive dem til Facebook. Facebooks behandling efter videresendelsen er ikke en del af det fælles ansvar. Vores fælles forpligtelser er fastlagt i en fælles behandlingsaftale. Aftaleteksten kan findes på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at udstede databeskyttelsesoplysninger ved brug af Facebook-værktøjet og for at implementere værktøjet på vores hjemmeside på en sikker måde i overensstemmelse med databeskyttelsesloven. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden af ​​Facebook-produkter. Du kan gøre dine rettigheder gældende (f.eks. anmodninger om oplysninger) vedrørende de data, der behandles på Facebook, direkte på Facebook. Hvis du hævder de registrerede rettigheder hos os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 og https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Twitter-tjenestens funktioner er integreret på denne hjemmeside. Disse funktioner tilbydes af Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland.

Hvis det sociale medieelement er aktivt, etableres en direkte forbindelse mellem din slutenhed og Twitter-serveren. Twitter modtager derved information om dit besøg på denne hjemmeside. Ved at bruge Twitter og "Re-Tweet"-funktionen bliver de websteder, du besøger, knyttet til din Twitter-konto og gjort kendt for andre brugere. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de data, der overføres, eller hvordan de bruges af Twitter. Du kan finde flere oplysninger om dette i Twitters privatlivspolitik på:

https://twitter.com/en/privacy.

I det omfang der er indhentet samtykke, anvendes ovennævnte tjeneste på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR og § 25 TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis der ikke er indhentet samtykke, er brugen af ​​tjenesten baseret på vores legitime interesse i størst mulig synlighed på sociale medier.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes her: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Du kan ændre dine databeskyttelsesindstillinger på Twitter i kontoindstillingerne underhttps://twitter.com/account/settings.

Instagram

Instagram-tjenestens funktioner er integreret på denne hjemmeside. Disse funktioner tilbydes af Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Hvis det sociale medieelement er aktivt, etableres en direkte forbindelse mellem din slutenhed og Instagram-serveren. Instagram modtager derved information om dit besøg på denne hjemmeside.

Hvis du er logget ind på din Instagram-konto, kan du klikke på Instagram-knappen for at linke indholdet af denne hjemmeside til din Instagram-profil. Dette giver Instagram mulighed for at forbinde dit besøg på denne hjemmeside med din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de data, der overføres, eller hvordan det bruges af Instagram.

I det omfang der er indhentet samtykke, anvendes ovennævnte tjeneste på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR og § 25 TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis der ikke er indhentet samtykke, er brugen af ​​tjenesten baseret på vores legitime interesse i størst mulig synlighed på sociale medier.

I det omfang persondata indsamles på vores hjemmeside ved hjælp af værktøjet beskrevet her og videresendes til Facebook eller Instagram, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland i fællesskab ansvarlige for disse datas behandling (Art. 26 GDPR). Fælles ansvar er begrænset til at indsamle dataene og videregive dem til Facebook eller Instagram. Behandlingen af ​​Facebook eller Instagram efter videresendelse er ikke en del af det fælles ansvar. Vores fælles forpligtelser er fastlagt i en fælles behandlingsaftale. Aftaleteksten kan findes på:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at udstede databeskyttelsesoplysninger ved brug af Facebook- eller Instagram-værktøjet og for at implementere værktøjet på vores hjemmeside på en sikker måde i overensstemmelse med databeskyttelsesloven. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden af ​​Facebook- og Instagram-produkter.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

For mere information, se Instagrams privatlivspolitik: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

Denne hjemmeside bruger elementer fra LinkedIn-netværket. Udbyderen er LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Hver gang en side på denne hjemmeside, der indeholder LinkedIn-elementer, tilgås, etableres en forbindelse til LinkedIn-serverne. LinkedIn er informeret om, at du har besøgt denne hjemmeside med din IP-adresse. Hvis du klikker på LinkedIns "Anbefal"-knap og er logget ind på din LinkedIn-konto, er LinkedIn i stand til at tildele dit besøg på denne hjemmeside til dig og din brugerkonto. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data, eller hvordan det bruges af LinkedIn.

I det omfang der er indhentet samtykke, anvendes ovennævnte tjeneste på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR og § 25 TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis der ikke er indhentet samtykke, er brugen af ​​tjenesten baseret på vores legitime interesse i størst mulig synlighed på sociale medier.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes her: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

Du kan finde mere information om dette i LinkedIns privatlivspolitik på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Denne hjemmeside bruger elementer fra XING-netværket. Udbyderen er New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamborg, Tyskland.

Hver gang en af ​​vores sider, der indeholder elementer fra XING, bliver kaldt frem, etableres en forbindelse til XING-serverne. Så vidt vi ved, gemmes ingen personlige data. Især gemmes ingen IP-adresser, eller brugsadfærd evalueres.

I det omfang der er indhentet samtykke, anvendes ovennævnte tjeneste på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR og § 25 TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis der ikke er indhentet samtykke, er brugen af ​​tjenesten baseret på vores legitime interesse i størst mulig synlighed på sociale medier.

Yderligere information om databeskyttelse og XING Share-knappen kan findes i XING databeskyttelseserklæringen på:
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest

På denne hjemmeside bruger vi elementer fra det sociale Pinterest-netværk, der drives af Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

Hvis du kalder en side frem, der indeholder et sådant element, etablerer din browser en direkte forbindelse til Pinterest-serverne. Dette sociale medieelement overfører logdata til Pinterest-serveren i USA. Disse logdata kan omfatte din IP-adresse, adressen på de besøgte websteder, der også indeholder Pinterest-funktioner, browserens type og indstillinger, dato og klokkeslæt for anmodningen, hvordan du bruger Pinterest og cookies.

I det omfang der er indhentet samtykke, anvendes ovennævnte tjeneste på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR og § 25 TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis der ikke er indhentet samtykke, er brugen af ​​tjenesten baseret på vores legitime interesse i størst mulig synlighed på sociale medier.

Yderligere information om formålet, omfanget og den videre behandling og brug af dataene af Pinterest samt dine rettigheder i denne henseende og muligheder for at beskytte dit privatliv kan findes i Pinterests databeskyttelsesoplysninger:
https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

6. Analyseværktøjer og annonceringGoogle Tag Manager

Vi bruger Google Tag Manager. Udbyderen er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager er et værktøj, som vi kan bruge til at integrere sporings- eller statistiske værktøjer og andre teknologier på vores websted. Google Tag Manager selv opretter ingen brugerprofiler, gemmer ingen cookies og udfører ingen uafhængige analyser. Den bruges kun til administration og visning af de værktøjer, der er integreret via den. Google Tag Manager registrerer dog din IP-adresse, som også kan overføres til Googles moderselskab i USA.

Google Tag Manager bruges på grundlag af artikel 6 (1) (f) GDPR. Hjemmesideoperatør har en legitim interesse i en hurtig og ukompliceret integration og styring af forskellige værktøjer på sin hjemmeside. Hvis der blev anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO og § 25 Para B. enhedsfingeraftryk) i betydningen af ​​TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes

Google Analytics

Denne hjemmeside bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gør det muligt for webstedsoperatøren at analysere adfærden hos besøgende på webstedet. Hjemmesideoperatøren modtager forskellige brugsdata, såsom B. Sidevisninger, opholdets længde, anvendte operativsystemer og brugerens oprindelse. Disse data opsummeres i et bruger-id og tildeles den respektive slutenhed for den besøgende på webstedet.

Ydermere kan vi bruge Google Analytics til blandt andet at registrere dine muse- og rullebevægelser og klik. Desuden bruger Google Analytics forskellige modelleringstilgange til at supplere de registrerede datasæt og anvender maskinlæringsteknologier til dataanalyse.

Google Analytics bruger teknologier, der gør det muligt for brugeren at blive genkendt med det formål at analysere brugeradfærd (f.eks. cookies eller fingeraftryk på enheden). De oplysninger, som Google indsamler om brugen af ​​denne hjemmeside, overføres normalt til en Google-server i USA og opbevares der.

Denne service bruges på grundlag af dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a GDPR og § 25, stk. 1, TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser plug-in

Du kan forhindre Google i at indsamle og behandle dine data ved at downloade og installere browser-plugin'et, der er tilgængeligt under følgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Du kan finde mere information om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata i Googles databeskyttelseserklæring:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google-signaler

Vi bruger Google-signaler. Når du besøger vores hjemmeside, registrerer Google Analytics blandt andet din placering, søgehistorik og YouTube-historik samt demografiske data (besøgsdata). Disse data kan bruges til personlig annoncering ved hjælp af Google-signalet. Hvis du har en Google-konto, vil Google-signalets besøgendes data blive knyttet til din Google-konto og brugt til personligt tilpassede reklamebeskeder. Dataene bruges også til at lave anonym statistik over vores brugeres brugeradfærd.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med Google og implementerer fuldt ud de strenge krav fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder ved brug af Google Analytics.

Google Analytics E-handelsmåling

Denne hjemmeside bruger funktionen "e-handelsmåling" i Google Analytics. Ved hjælp af e-handelsmåling kan webstedsoperatøren analysere købsadfærden hos besøgende på webstedet for at forbedre deres online markedsføringskampagner. Oplysninger som afgivne ordrer, gennemsnitlige ordreværdier, forsendelsesomkostninger og tiden fra visning af et produkt til køb af det registreres. Disse data kan opsummeres af Google under et transaktions-id, der er tildelt den respektive bruger eller deres enhed.

Google Ads

Webstedsoperatøren bruger Google Ads. Google Ads er et online annonceringsprogram fra Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads giver os mulighed for at vise annoncer i Googles søgemaskine eller på tredjepartswebsteder, når brugeren indtaster bestemte søgetermer på Google (søgeordsmålretning). Desuden kan målrettede annoncer vises baseret på brugerdata (f.eks. lokationsdata og interesser), der er tilgængelige fra Google (målgruppemålretning). Som webstedsoperatør kan vi vurdere disse data kvantitativt, for eksempel ved at analysere, hvilke søgetermer der førte til visningen af ​​vores annoncer, og hvor mange annoncer der førte til tilsvarende klik.

Denne service bruges på grundlag af dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a GDPR og § 25, stk. 1, TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes her:
https://policies.google.com/privacy/frameworks og https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Facebook pixels

Denne hjemmeside bruger besøgendes handlingspixel fra Facebook til at måle konvertering. Udbyderen af ​​denne service er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebook overføres de indsamlede data dog også til USA og andre tredjelande.

På denne måde kan de besøgendes adfærd spores, efter at de er blevet omdirigeret til udbyderens hjemmeside ved at klikke på en Facebook-annonce. Dette gør det muligt at evaluere effektiviteten af ​​Facebook-annoncerne til statistiske og markedsundersøgelsesformål og optimere fremtidige annonceringsforanstaltninger.

De indsamlede data er anonyme for os som operatør af denne hjemmeside, vi kan ikke drage nogen konklusioner om brugerens identitet. Dataene opbevares og behandles dog af Facebook, således at en forbindelse til den respektive brugerprofil er mulig, og Facebook bruger dataene til egne annonceringsformål i overensstemmelse med Facebooks databrugspolitik. Dette gør det muligt for Facebook at placere annoncer på Facebook-sider og uden for Facebook. Denne brug af data kan ikke påvirkes af os som webstedsoperatør.

Denne service bruges på grundlag af dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a GDPR og § 25, stk. 1, TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler.

Detaljer kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

I det omfang persondata indsamles på vores hjemmeside og videresendes til Facebook ved hjælp af det her beskrevne værktøj, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland i fællesskab ansvarlige for denne databehandling (art. 26 GDPR). Fælles ansvar er begrænset til at indsamle dataene og videregive dem til Facebook. Facebooks behandling efter videresendelsen er ikke en del af det fælles ansvar. Vores fælles forpligtelser er fastlagt i en fælles behandlingsaftale. Aftaleteksten kan findes på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at udstede databeskyttelsesoplysninger ved brug af Facebook-værktøjet og for at implementere værktøjet på vores hjemmeside på en sikker måde i overensstemmelse med databeskyttelsesloven. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden af ​​Facebook-produkter. Du kan gøre dine rettigheder gældende (f.eks. anmodninger om oplysninger) vedrørende de data, der behandles på Facebook, direkte på Facebook. Hvis du hævder de registreredes rettigheder hos os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook.

Du finder yderligere information om beskyttelse af dit privatliv i Facebooks databeskyttelsesoplysninger:
https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan også bruge funktionen Custom Audiences remarketing i afsnittet Annonceindstillinger på
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. For at gøre dette skal du være logget ind på Facebook.

Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du fravælge Facebooks adfærdsmæssige annoncering på webstedet European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Facebook tilpassede målgrupper

Vi bruger Facebook Custom Audiences. Udbyderen af ​​denne service er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Hvis du besøger eller bruger vores hjemmesider og apps, bruger vores gratis eller betalte tilbud, overfører data til os eller interagerer med vores virksomheds Facebook-indhold, indsamler vi dine personlige data. Hvis du giver os dit samtykke til at bruge Facebook Custom Audiences, overfører vi disse data til Facebook, som Facebook kan bruge til at vise passende annoncer for dig. Ydermere kan målgrupper defineres med dine data (lookalike-publikum).

Facebook behandler disse data som vores behandler. Detaljer kan findes i Facebook-brugeraftalen:
https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

Denne service bruges på grundlag af dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a GDPR og § 25, stk. 1, TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes her:
https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience and https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Pinterest-Tag

Vi har indlejret Pinterest-tags på denne hjemmeside. Udbyderen er Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

Pinterest-tag bruges til at registrere visse handlinger, som du udfører på vores hjemmeside. Dataene kan derefter bruges til at vise dig interessebaseret annoncering på vores hjemmeside eller på en anden side i Pinterest-tag-annonceringsnetværket.

Til dette formål registrerer Pinterest-tagget blandt andet et tag-id, din placering og henvisnings-URL. Derudover kan handlingsspecifikke data som ordreværdi, ordreantal, ordrenummer, kategori af de købte varer og videovisninger optages.

Pinterest-tag bruger teknologier, der muliggør genkendelse af brugeren på tværs af websteder til at analysere brugeradfærd (f.eks. cookies eller fingeraftryk på enheden).

I det omfang der er indhentet samtykke, anvendes ovennævnte tjeneste udelukkende på grundlag af artikel 6 (1) (a) GDPR og § 25 TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis der ikke er indhentet samtykke, bruges denne service på grundlag af artikel 6 (1) (f) GDPR; webstedsoperatøren har en legitim interesse i de mest effektive markedsføringstiltag som muligt.

Pinterest er en global virksomhed, så data kan også overføres til USA. Ifølge Pinterest er denne dataoverførsel baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes her:
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

For mere information om Pinterest tag, se: https://help.pinterest.com/de/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag.

7. NyhedsbreveNyhedsbrevsdata

Hvis du gerne vil modtage nyhedsbrevet, der tilbydes på hjemmesiden, har vi brug for en e-mailadresse fra dig samt oplysninger, der gør det muligt for os at bekræfte, at du er ejer af den oplyste e-mailadresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrev. Yderligere data indsamles ikke eller indsamles kun på frivillig basis. Vi bruger udelukkende disse data til at sende de ønskede oplysninger og videregiver dem ikke til tredjeparter.

Behandlingen af ​​de data, der er indtastet i nyhedsbrevets registreringsformular, sker udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1 lit. a DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til opbevaring af dataene, e-mailadressen og deres brug til udsendelse af nyhedsbrevet, fx via linket "afmeld" i nyhedsbrevet. Lovligheden af ​​de databehandlinger, der allerede har fundet sted, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

De data, du har gemt hos os med henblik på at tilmelde dig nyhedsbrevet, vil blive opbevaret af os eller nyhedsbrevstjenesteudbyderen, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet og slettes fra nyhedsbrevets distributionsliste, efter du afmelder dig nyhedsbrevet eller efter, at det ikke længere tjener noget formål. Vi forbeholder os retten til at slette eller blokere e-mail-adresser fra vores nyhedsbrevdistributionsliste efter eget skøn inden for rammerne af vores legitime interesse i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.

Data gemt af os til andre formål forbliver upåvirket.

Efter at du er blevet fjernet fra nyhedsbrevets distributionsliste, kan din e-mailadresse blive gemt af os eller nyhedsbrevsudbyderen på en sortliste, hvis dette er nødvendigt for at forhindre fremtidige forsendelser. Dataene fra sortlisten bruges kun til dette formål og lægges ikke sammen med andre data. Dette tjener både din interesse og vores interesse i at overholde lovkravene ved udsendelse af nyhedsbreve (legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1 lit. f GDPR). Opbevaring på sortlisten er ikke tidsbegrænset.Du kan gøre indsigelse mod opbevaringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesser.

8. Plugins og værktøjer

YouTube med forbedret privatliv

Denne hjemmeside indeholder videoer fra YouTube. Webstedets operatør er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruger YouTube i den udvidede databeskyttelsestilstand. Ifølge YouTube betyder denne tilstand, at YouTube ikke gemmer nogen information om besøgende på denne hjemmeside, før de ser videoen. Den udvidede databeskyttelsestilstand udelukker dog ikke nødvendigvis overførsel af data til YouTube-partnere. Sådan etablerer YouTube en forbindelse til Google DoubleClick-netværket, uanset om du ser en video.

Så snart du starter en YouTube-video på denne hjemmeside, oprettes en forbindelse til YouTube-serverne. YouTube-serveren informeres om, hvilke af vores sider du har besøgt. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, sætter du YouTube i stand til at tildele din surf-adfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto.

Ydermere kan YouTube gemme forskellige cookies på din slutenhed efter at have startet en video eller bruge sammenlignelige genkendelsesteknologier (f.eks. enhedsfingeraftryk). På denne måde kan YouTube modtage information om besøgende på denne hjemmeside. Disse oplysninger bruges blandt andet til at indsamle videostatistik, til at forbedre brugervenlighed og til at forhindre forsøg på svindel.

Om nødvendigt kan der efter starten af ​​en YouTube-video udløses yderligere databehandlingsoperationer, som vi ikke har indflydelse på.

YouTube bruges med henblik på en attraktiv præsentation af vores online tilbud. Dette repræsenterer en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a GDPR og artikel 25, stk. 1, TTDSG, i det omfang samtykket omfatter opbevaring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens enhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i betydningen af ​​TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde mere information om databeskyttelse på YouTube i deres databeskyttelseserklæring på:
https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Web Fonts (hosting)

Denne side bruger såkaldte webfonte leveret af Google til ensartet visning af skrifttyper. Google Fonts er installeret lokalt. Der er ingen forbindelse til Googles servere.

Du kan finde flere oplysninger om Google Web Fonts på: https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps

Denne side bruger korttjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For at bruge funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Udbyderen af ​​dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel. Hvis Google Maps er aktiveret, kan Google bruge Google Web Fonts med henblik på ensartet visning af skrifttyper. Når du kalder Google Maps op, indlæser din browser de nødvendige webskrifttyper i din browsercache for at vise tekst og skrifttyper korrekt.

Google Maps bruges af hensyn til en attraktiv præsentation af vores online tilbud og for at gøre det nemmere at finde de steder, vi har angivet på hjemmesiden. Dette repræsenterer en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f GDPR. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a GDPR og artikel 25, stk. 1, TTDSG, i det omfang samtykket omfatter opbevaring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens enhed (f.eks. enhedsfingeraftryk) i betydningen af ​​TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes her: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ and https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Flere oplysninger om håndtering af brugerdata kan findes i Googles databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

9. e-handel og betalingsudbydere

Behandling af kunde- og kontraktdata

Vi indsamler, behandler og bruger personlige kunde- og kontraktdata til at etablere, strukturere og ændre vores kontraktforhold. Vi indsamler, behandler og bruger kun personlige data om brugen af ​​denne hjemmeside (brugsdata) i det omfang, det er nødvendigt for at gøre det muligt for brugeren at bruge tjenesten eller for at fakturere brugeren. Retsgrundlaget for dette er artikel 6 (1) (b) GDPR.

De indsamlede kundedata vil blive slettet efter afslutning af ordren eller ophør af forretningsforholdet og udløb af eventuelle eksisterende lovbestemte opbevaringsperioder. Lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirkede.

Datatransmission ved indgåelse af kontrakt for tjenester og digitalt indhold

Vi videregiver kun personoplysninger til tredjemand, hvis det er nødvendigt inden for rammerne af kontraktbehandlingen, for eksempel til den bank, der er ansvarlig for at behandle betalinger.

Enhver yderligere overførsel af data finder ikke sted eller kun hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til overførslen. Dine data videregives ikke til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke, for eksempel til reklameformål.

Grundlaget for databehandling er art. 6 Stk. 1 lit. b GDPR, som tillader behandling af data for at opfylde en kontrakt eller prækontraktuelle foranstaltninger.

Betalingstjenester

Vi integrerer betalingstjenester fra tredjepartsvirksomheder på vores hjemmeside. Hvis du foretager et køb hos os, vil dine betalingsdata (f.eks. navn, betalingsbeløb, kontooplysninger, kreditkortnummer) blive behandlet af betalingstjenesteudbyderen med henblik på betalingsbehandling. De respektive kontrakt- og databeskyttelsesbestemmelser for den respektive udbyder gælder for disse transaktioner. Betalingstjenesteudbyderne bruges på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR (kontraktbehandling) og af hensyn til en betalingsproces, der er så smidig, bekvem og sikker som muligt (artikel 6, stk. 1, litra f). GDPR). For så vidt der anmodes om dit samtykke til visse handlinger, er artikel 6 (1) (a) GDPR det juridiske grundlag for databehandling; Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes for fremtiden.

Vi bruger følgende betalingstjenester/betalingstjenesteudbydere på denne hjemmeside:

PayPal

Udbyderen af ​​denne betalingstjeneste er PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter "PayPal").

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes her: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Detaljer kan findes i PayPals databeskyttelseserklæring: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Øjeblikkelig bankoverførsel

https://www.sofort.de/datenschutz.html and
https://www.klarna.com/sofort/.

American Express

Udbyderen af ​​denne betalingstjeneste er American Express Europe SA, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland (herefter "American Express").

American Express kan overføre data til sit moderselskab i USA. Datatransmission til USA er baseret på de bindende virksomhedsregler. Detaljer kan findes her: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

For mere information, se American Express' privatlivspolitik: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

Udbyderen af ​​denne betalingstjeneste er Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgien (herefter "Mastercard").

Mastercard kan overføre data til sit moderselskab i USA. Datatransmission til USA er baseret på Mastercards Binding Corporate Rules. Detaljer kan findes her:https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html and https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

Udbyderen af denne betalingstjeneste er Visa Europe Services Inc., London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Storbritannien (herefter "VISA").

Storbritannien betragtes som et sikkert tredjeland i henhold til databeskyttelsesloven. Det betyder, at Storbritannien har et databeskyttelsesniveau, der svarer til databeskyttelsesniveauet i EU.

VISA kan overføre data til sit moderselskab i USA. Dataoverførsel til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes her: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

For mere information, se VISAs privatlivspolitik: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

10. Lyd- og videokonferencer

databehandling

Vi bruger blandt andet online konferenceværktøjer til at kommunikere med vores kunder. De specifikke værktøjer, vi bruger, er anført nedenfor. Hvis du kommunikerer med os via video- eller lydkonference over internettet, vil dine personlige data blive indsamlet og behandlet af os og udbyderen af ​​det respektive konferenceværktøj.

Konferenceværktøjerne registrerer alle data, som du giver/bruger til at bruge værktøjerne (e-mailadresse og/eller dit telefonnummer). Endvidere behandler konferenceværktøjerne konferencens varighed, start og slut (tidspunkt) for deltagelse i konferencen, antal deltagere og anden "kontekstinformation" i forbindelse med kommunikationsprocessen (metadata).

Ydermere behandler udbyderen af ​​værktøjet alle tekniske data, der er nødvendige for at behandle online kommunikation. Dette omfatter især IP-adresser, MAC-adresser, enheds-id'er, enhedstype, operativsystemtype og version, klientversion, kameratype, mikrofon eller højttaler og forbindelsestypen.

Hvis indhold udveksles, uploades eller leveres på anden måde i værktøjet, gemmes dette også på værktøjsudbydernes servere. Sådant indhold omfatter, men er ikke begrænset til, skyoptagelser, chat/instant messages, voicemails, uploadede fotos og videoer, filer, whiteboards og andre oplysninger, der deles, mens du bruger tjenesten.

Formål og retsgrundlag

Konferenceværktøjerne bruges til at kommunikere med potentielle eller eksisterende kontraktlige partnere eller til at tilbyde visse tjenester til vores kunder (Art. 6, stk. 1 lit. b DSGVO). Desuden tjener brugen af ​​værktøjerne til generelt at forenkle og fremskynde kommunikationen med os eller vores virksomhed (legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1 lit. f DSGVO). Hvis der er anmodet om samtykke, vil de pågældende værktøjer blive brugt på baggrund af dette samtykke; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden.

Opbevaringsvarighed

De data, der indsamles direkte af os via video- og konferenceværktøjerne, vil blive slettet fra vores systemer, så snart du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring eller formålet med datalagring ikke længere gælder. Gemte cookies forbliver på din slutenhed, indtil du sletter dem. Obligatoriske lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirkede.

Vi har ingen indflydelse på lagringsperioden for dine data, som opbevares af operatørerne af konferenceværktøjerne til deres egne formål. For detaljer, kontakt venligst operatørerne af konferenceværktøjerne direkte.

Anvendte konferenceværktøjer

Vi bruger følgende konferenceværktøjer:

Zoom

Vi bruger Zoom. Udbyderen af ​​denne service er Zoom Communications Inc., San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA. Detaljer om databehandling kan findes i Zooms databeskyttelseserklæring:https://zoom.us/en-us/privacy.html.

Dataoverførsel til USA er baseret på EU-kommissionens standardkontraktklausuler. Detaljer kan findes her:
https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder. Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til databeskyttelsesloven, som sikrer, at personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden kun behandles i henhold til vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

TeamViewer

Vi bruger TeamViewer. Udbyderen er TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Goeppingen. Detaljer om databehandling kan findes i TeamViewers databeskyttelseserklæring:https://www.teamviewer.com/en/privacy-policy/.

Ordrebehandling

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt (AVV) med ovennævnte udbyder. Dette er en kontrakt, der er påkrævet i henhold til databeskyttelsesloven, som sikrer, at personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden kun behandles i henhold til vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.